Peter Nordin

Peter är konsult och projektledare vid Enetjärn Natur och arbetar främst med olika inventeringsuppdrag i både vatten- och landmiljöer, och särskilt med fokus på fåglar. Peter har goda artkunskaper och anlitas även för artskyddsutredningar, artspecifika kontrollprogram och förstudier. Han är också inventerings- och tjänsteansvarig för våra kungsörnsinventeringar samt tjänsteansvarig för utredningar kring vilt och däggdjur. Peter har en masterexamen i biologi från Umeå universitet och har gått ett flertal fördjupande kurser inom artkunskap.


E-post: peter@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 62

Peter är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Peter är en överårig hockeyspelare med grusade proffsdrömmar. MoDo-it. Finnspets-ägare. Har i tidigare jobb magpumpat fiskar.