Våra tjänster

Vi har en bred kompetens inom markanvändningsfrågor med tonvikt på naturvård, samhällsplanering och tillståndsprocesser. Vi arbetar över hela landet och vi har uppdrag åt såväl företag, myndigheter som organisationer.

Vi erbjuder kvalificerade och oberoende konsulttjänster inom följande områden: