Med ekologisk kompensation menas att den som kommer att
skada naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper,
ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, ska gottgöra detta genom att tillföra
nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust.
Ekologisk kompensation tillämpas först när all rimlig hänsyn vidtagits.Våra tjänster inom ekologisk kompensation

Idag pågår en ständig nettoförlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Men vi på Enetjärn Natur tror att det är möjligt att förena samhällets utveckling med bevarandet av värdefull natur och god livsmiljö. Genom våra tjänster skapar vi värden för samhälle och natur och vi hjälper aktörer som vill ta ett större ansvar för biologisk mångfald. 

Två nationella konferenser om ekologisk kompensation

Enetjärn Natur tog år 2011 initiativ till två nationella konferenser om ekologisk kompensation som hölls i Umeå och i Stockholm. Vi samlade deltagare från statliga verk, departement, länsstyrelser, företag och kommuner för att sprida kunskap och utbyta erfarenheter om hur kompensation kan användas som ett verktyg i samhällsbygget. Nedan finns allt material från de båda konferenserna samlade.

Material från konferensen i Stockholm, okt 2011

Presentationer
Länsstyrelsernas beslut enligt MB 16:9
Andra Länkar
Bilder från Konferensen

Naturvårdsverkets sammanfattning av gällande lagstiftning och dess tolkning av reglerna, se länk: naturvardsverkets/sammanfattning/lagstiftning


Material från konferensen i Umeå, april 2011

Kompensationskonferensen gav tydliga svar
Presentationer
Workshops
-->

Ekologisk kompensation

Vår definition av ekologisk kompensationMed ekologisk kompensation menas att den som kommer att
skada naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper,
ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, ska gottgöra detta genom att tillföra
nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust.
Ekologisk kompensation tillämpas först när all rimlig hänsyn vidtagits.Våra tjänster inom ekologisk kompensation

Idag pågår en ständig nettoförlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Men vi på Enetjärn Natur tror att det är möjligt att förena samhällets utveckling med bevarandet av värdefull natur och god livsmiljö. Genom våra tjänster skapar vi värden för samhälle och natur och vi hjälper aktörer som vill ta ett större ansvar för biologisk mångfald. 

Två nationella konferenser om ekologisk kompensation

Enetjärn Natur tog år 2011 initiativ till två nationella konferenser om ekologisk kompensation som hölls i Umeå och i Stockholm. Vi samlade deltagare från statliga verk, departement, länsstyrelser, företag och kommuner för att sprida kunskap och utbyta erfarenheter om hur kompensation kan användas som ett verktyg i samhällsbygget. Nedan finns allt material från de båda konferenserna samlade.

Material från konferensen i Stockholm, okt 2011

Presentationer
Länsstyrelsernas beslut enligt MB 16:9
Andra Länkar
Bilder från Konferensen

Naturvårdsverkets sammanfattning av gällande lagstiftning och dess tolkning av reglerna, se länk: naturvardsverkets/sammanfattning/lagstiftning


Material från konferensen i Umeå, april 2011

Kompensationskonferensen gav tydliga svar
Presentationer
Workshops