Ekologisk kompensation

Vi hjälper våra kunder med ekologisk kompensation för att minska förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Med ekologisk kompensation menas att den som kommer att skada naturmiljöer som utgör allmänna resurser, såsom arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden, ska gottgöra detta genom att tillföra nya värden med ambitionen att det inte ska kvarstå någon nettoförlust. Ekologisk kompensation tillämpas först när all rimlig hänsyn vidtagits (ur SOU 2013:68).

Vi hjälper många kunder med ekologisk kompensation när det blivit ett krav i en miljöprövning. Men ekologisk kompensation börjar också bli en del av ett ansvarsfullt förhållningssätt till biologisk mångfald! För några företag har ekologisk kompensation blivit en del av CSR-arbetet. Och det är vi som har hjälpt dem dit.

Därför anlitar våra kunder oss

Vi är den mest erfarna konsulten inom ekologisk kompensation i Norden. Detta nya verktyg för hållbar markanvändning som allt fler talar om, arbetar vi redan praktiskt med.

Under våra 10 år som konsulter inom ekologisk kompensation har vi gjort mer än 90% av uppdragsvolymen i Sverige.

Vi bygger nätverk mellan företag och myndigheter inom ekologisk kompensation.

Vi utvecklar verktyget ekologisk kompensation och samarbetar då med myndigheter och företag. Vi vet därför hur kravbilden ser ut i miljöprövningarna.

Vi utbildar inom ekologisk kompensation. Mark- och miljödomstolar, kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare har lärt sig av oss om ekologisk kompensation.

För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50