Strategi

Vi hjälper våra kunder med processen att hitta ett eget ansvarsfullt förhållningssätt till frågorna om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Förlusterna av biologisk mångfald är så stora att planetens gränsvärden redan överskridits. Vikten av att förvalta biologisk mångfald och ekosystem på bra sätt och att återställa degraderade ekosystem kommer därför få allt större utrymme i det globala miljöarbetet. Varje aktör som någonstans i sin värdekedja gör ett avtryck i naturen bör ha en egen ansvarsfull strategi för natur och arter. Det är det vi hjälper till med.

Vi hjälper också våra kunder med ekosystemtjänstanalyser, markanvändningsutredningar och forskningsnära utredningar.

Därför anlitar våra kunder oss

Vi är ensamma i Sverige om att hjälpa kunder bygga ett schysst förhållningssätt till arter och natur.

Vi har ett mycket bra kontaktnät hos myndigheter, verk och departement.

Kunderna vill använda vårt sätt att i ord och bild kommunicera ett schysst förhållningssätt till arter och natur.

För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50