Mkb & tillstånd

Vi hjälper våra kunder med hela samrådsprocessen och med att göra rimliga avvägningar i MKB-arbetet så att miljöprövningen (tillstånds- eller planprocessen) löper så smidigt som möjligt

Många av våra kunder anlitar oss för tidiga förstudier eller lokaliseringsutredningar. Vi är med och planerar MKB- och samrådsprocessen. Därefter lägger vi tillsammans med kunden fast nivån på MKB-arbetet och gör de viktiga avvägningarna om skadelindrande åtgärder och konsekvenser. Vi sammanställer inkomna yttranden och utformar en samrådsredogörelse. Många gånger finns vi sedan med i den fortsatta tillstånds- eller planprocessen.

Vi anlitas för MKB främst i projekt där naturmiljöerna kommer att bli en av de utmanande frågorna, t.ex. inför nya energianläggningar, elnät, infrastruktur, gruvor och täkter samt inför planering av ny bebyggelse.

Vi gör också fördjupade utredningar såsom landskapsanalyser, fotomontage, rennäringsutredningar och artskyddsutredningar. Vi är även med i utförandet av ett projekt och håller i miljöstyrningen.
Därför anlitar våra kunder oss

Vi har sedan 2010 haft mer än 200 uppdrag inom MKB, lokaliseringsutredning och miljöprövning.

Vi är flexibla och arbetar både med vår egen standardiserade metod för MKB och med anpassade lösningar för specifika behov.

Vi har både den ekologiska grundkompetensen och har deltagit i många miljöprövningar. Därför kan vi hjälpa våra kunder att välja rätt nivå och omfattning från fältarbetet till argumentationen i domstol.

Länsstyrelserna gillar våra utredningar och använder dem ibland som goda branschexempel. Vi kan därför guida våra kunder genom miljöprövningarna.

Vi har helt enkelt ordning och reda, vi fokuserar på rätt saker och kapar därmed tid i miljöprövningarna.

En del kunder säger att de trivs att arbeta med oss för att vi är ett mindre konsultföretag där projektledarna har ett starkt personligt engagemang.

För hjälp med uppdrag ring Umeå 090 - 71 09 50 , Stockholm 08-12 13 55 90 eller Malmö 040 - 53 04 50