Om företaget

Enetjärn Natur
är ett svenskt konsultföretag som hjälper företag, myndigheter och organisationer i utmanande markanvändningsfrågor. Genom fältinventeringar, konsekvensutredningar, strategier och rådgivning hjälper vi våra kunder att ta rätt beslut i rätt tid. Vi arbetar över hela landet och har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö.

Vår affärsidé är att utveckla och erbjuda kvalificerade och oberoende konsulttjänster inom naturvård och samhällsplanering. Vårt uppdrag är att förena samhällets utveckling med hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald.

Vårt strategiska mål på sikt är att bli en självklar konsult för aktörer i Europa som efterfrågar ansvarsfulla lösningar för natur och biologisk mångfald.

Vårt arbetssätt präglas av våra värderingar; engagemang, lyhördhet, kvalitet, integritet och ekologiskt ansvarstagande.

Företagets styrelse består av några av företagets ägare samt en extern expert: Anders Enetjärn (ordförande), Peter Renkel (styrelseledamot) , Karin Andersson (styrelseledamot) och Anders Granér (styrelseledamot).
Därför anlitar våra kunder oss

Enetjärn Natur har funnits sedan 2001. Vi har sedan dess haft mer än 2000 uppdrag inom inventering, miljöprövning & MKB, strategi och analys.

Vi har idag 35 kompetenta konsulter.

Vi jobbar med stora företag och statliga verk inom flera branscher, bl.a. Boliden, Cementa, LKAB, Naturvårdsverket, NV Nordisk Vindkraft AB, Svevind, Trafikverket, Svenska kraftnät och Vattenfall.

Länsstyrelserna gillar våra utredningar och visar dem ibland som ett föredöme för olika verksamhetsutövare. Vi kan därför guida våra kunder genom miljöprövningarna.

Landets mark- och miljödomstolar har anlitat oss för fortbildning.

Vi anlitas varje år för att ta över och ”städa upp” i miljöprövningar där naturmiljöfrågorna behandlats med för generell kompetens. När verksamhetsutövaren drabbats av kompletteringskrav och försening hjälper vi till att komma framåt.

Vi har helt enkelt ordning och reda, vi fokuserar på rätt saker och kapar därmed tid i våra kunders projekt.

Vi bygger kundrelationer som präglas av att båda parter trivs och utvecklas tillsammans.