Staffan Svanberg

Staffan är en erfaren konsult och expert inom tillstånds- och koncessionsärenden, framför allt inom vindkraft och elnät. Våra kunder anlitar Staffan som uppdragsledare och utredare inom förstudier och miljöbedömningar, men även för att ta fram miljöhandlings- och åtgärdsplaner.

Tack vare sina breda kunskaper om såväl fåglar och naturvärden som magnetfält och skuggor skapar Staffan mervärden och trygghet för våra kunder i utmanande tillståndsprocesser. Staffan har även erfarenhet av projektutveckling av vindkraft- och gruvetableringar. I grunden har Staffan en mastersexamen i ekologi från Umeå universitet.


E-post: staffan@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 77

Staffan är stationerad i Habo, Jönköpings län.

Kuriosa
+

Staffan drömmer om äventyr på Afrikas savanner.