Anders Enetjärn, VD

Anders är företagets vd och ansvarar för affärsutveckling och långsiktiga strategier. Han har mer än 25 års erfarenhet av utmaningar inom markanvändning på olika nivåer i Sverige, bl.a. i stora infrastrukturprojekt, översiktsplanering och miljöprövningar. Anders har utvecklat verktygen ekologisk kompensation och ekologisk restaurering. Uppdrag som Anders prioriterar är roller som föreläsare, policyutvecklare och strateg inom markanvändning, naturkapital och biologisk mångfald. Anders arbetar nära företagets externa styrelse.


E-post: anders.e@enetjarnnatur.se

Telefon: 090-71 09 52


Anders är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Anders ville egentligen bli astronaut, men siktar i stället på Sveriges högsta bergstoppar.