Sofia Lund

Sofia är en erfaren projektledare och inventerare vid Enetjärn Natur. Sofia arbetar främst med naturvärdesbedömning och artskyddsfrågor men även med restaurering av olika naturmiljöer och andra åtgärder för att stärka biologisk mångfald. Sofia har god kunskap om landets naturmiljöer och arter. Sofia har en masterexamen i biologi från Lunds universitet och har även läst till hortonom på Sveriges Lantbruksuniversitet.


E-post: sofia@enetjarnnatur.se
Telefon: 040-53 04 55

Sofia är stationerad i Varberg.

Kuriosa
+

Sofia har skrivit en fältflora i Nya Zeeland och gjort skötselplan för savann i Kenya. Hon har sett sjukt många arter.