Vindkraft


Var i Processen
Rätt underlag vid rätt tid ger en smidig process från första frö till färdig anläggning!

Vi har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag inom vindkraft över hela Sverige och vi har varit med våra kunder från frö till färdig limpa i många projekt. Vi kan därför erbjuda en stor bredd av konsulttjänster inom alla skeden av etableringsprocessen.


Exempel på några av våra uppdrag inom vindkraft
MKB för Trysslinge, 2013. Nordisk vindkraft

Förstudie Tvåtjärnberget, 2014. Kraftö

Fågelinventering skogshöns, 2014. Kraftö

Kontrollprogram fågel, pågående. Markbygden Vind