Väg & järnväg


Var i Processen


Rätt underlag vid rätt tid ger en smidig process från första frö till färdig anläggning!

Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom planering av väg och järnväg och erbjuder en stor bredd av konsulttjänster inom alla skeden av etableringsprocessen. Vi arbetar främst i tidiga skeden av planeringsprocessen och med strategier för att hantera frågorna om landskap, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Exempel på tidigare uppdrag inom väg och järnväg
Uppföljning av ekodukter för rennäring, 2014. Trafikverket

Framtagning av funktionella krav natur för totalentreprenad Stingtorpet-Tärnsjö, 2013. Trafikverket

Naturvärdesinventering och utredning för artskyddsdispens (Västra länken), 2013. Trafikverket

Processtöd vid utformning och integrering av databasen Miljöwebb Landskap, pågående. Trafikverket

Kompensationsutredning vid Västerslätt, pågående. Trafikverket