Gruv & täkt


Var i Processen
Rätt underlag vid rätt tid ger en smidig process från första frö till färdig anläggning!

Vi har en gedigen erfarenhet av uppdrag för gruv- och täktbranschen och vi har varit med våra kunder från frö till färdig limpa i flera stora projekt. Under 2013-14 har vi medverkat som experter vid flera domstolsprövningar inför nya gruvor. Vi kan erbjuda en stor bredd av konsulttjänster inom alla skeden av etableringsprocessen, dvs. från första idé till färdig anläggning såväl som under drift och efterbehandling.

Vi hjälper också våra kunder med policies och strategier för ett ansvarsfullt förhållningssätt till biologisk mångfald och ekosystemtjänster och vi erbjuder innovativa och ekologisk inriktade efterbehandlingsplaner.

Vi gör bra natur och vi hjälper våra kunder att göra det samma samtidigt som de förverkligar sina mål!


Exempel på några av våra uppdrag inom gruv & täkt
Kontrollprogram vatten Svappavaara, pågående. LKAB

Vegetationsuppföljning Natura 2000-området Rautas, pågående. LKAB

Vattenutredning och provtagning i Aitik, 2014. Boliden

Kompensationsutredning för Laver, 2014. Boliden

Expertstöd vid domstolsförhandling för Mertainen, 2014. LKAB

Ekologisk efterbehandlingsplan för Våmb (Skövde), 2013. Cementa

Flytt av käppkrokmossa i Tapuli, 2013-2014. Northland

Handbok för ökad biologisk mångfald i täkter, pågående. Swerock med stöd från SBUF (svenska byggbranschens utvecklingsfond)

Naturvärdesinventering inför bergtäkt Lyckan i Mölndals kommun, 2014. Svevia AB

Kunskapsuppbyggnad kring nipsippa i Slite (inventering och naturvårdsskötsel), pågående. Cementa AB

Studie kring vegetationsförändring i anslutning till torvtäkt vid Haparanda, 2014. Neova