Elnät


Var i Processen
Rätt underlag vid rätt tid ger en smidig process från första frö till färdig anläggning!

Vi har lång och gedigen erfarenhet av uppdrag för nya eller förändrade elnät över hela Sverige, både inom stamnätet och inom lokalnätet. Vi har varit med våra kunder från frö till färdig limpa i flera projekt. Vi kan därför erbjuda en stor bredd av konsulttjänster inom alla skeden av etableringsprocessen.


Exempel på några av våra uppdrag inom elnät
NordBalt åtgärdsplan (Miljöstyrning), 2013. Svenska kraftnät

Hänsynsplan (skötselplan) för Övre Kågedalen, 2013. Svenska kraftnät

Naturvärdesinventering för Brattmyrliden elkoncession, 2014. Vattenfall

Elkoncession för 150 kV ledning Brattmyrliden, Vattenfall