Johanna Ersborg

Johanna är en senior konsult och jurist som guidar våra kunder i frågor som rör miljölagstiftning och plan- och byggrätt. Hon har unika kunskaper inom de riktigt gröna och blå rättsfrågorna tack vare sina erfarenheter från kommun, länsstyrelse, mark- och miljödomstol samt Regeringskansliet.

Johanna är dessutom vår flitigaste utbildare. Hon leder skräddarsydda utbildningar för kunder som Naturvårdsverket, Boverket, LKAB och flertalet länsstyrelser – om allt från ekologisk kompensation till artskyddsutredningar och miljökvalitetsnormer i samhällsplanering.

I grunden är Johanna utbildad jurist med inriktning mot miljörätt och plan- och byggrätt.


E-post: johanna@enetjarnnatur.se
Telefon: 040-53 04 57

Johanna är stationerad i Malmö

Kuriosa
+

Om Johanna inte vore miljöjurist skulle hon vara lantbrukare och ha massa får och höns av gamla lant- och kulturraser. Dessutom är hon en obotlig längdskidåkare i Skåne!