Årets Innovation! Vår handbok fick Byggbranschens fina pris!

2016-04-27

Årets Innovation 2015 inom Byggbranschen är utvecklingsprojektet och handboken "Inspiration till att skapa bra natur i täkter”. Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, valde vår handbok bland de 84 SBUF-finansierade projekt som slutfördes under året. Priset delades ut på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm den 26 april.

Handboken är utformad av medarbetare vid Enetjärn Natur och i samarbete med Swerock.

SBUF:s motivering:
"Bergmaterialindustrins täkter innebär stora ingrepp i naturen, men det finns också höga naturvärden i täkter. Anledningen är att täkterna skapar varierade miljöer med andra förutsättningar än i det omgivande landskapet.
Potentialen för ökad biologisk mångfald är alltså stor.

Projektet har resulterat i en handbok om hur man med relativt enkla medel kan skapa ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald i täkter under drift och vid avveckling. Handbokens rekommendationer kan också appliceras på anläggningsprojekt. Projektet bidrar till hållbar utveckling och till att täktverksamhet kan leverera viktiga ekosystemtjänster, och det medför således potentiellt hög samhällsnytta."

Handboken är ytterligare en i raden av smakfullt och lättillgängligt illustrerade leveranser från Enetjärn Natur. Vi på Enetjärn Natur gläder oss stort över utmärkelsen.

Handbok "Inspiration till att skapa bra natur i täkter"