Habitatbanker - ett marknadsbaserat system för att kompensera förlust av värdefull natur

2016-05-12

Marknader för ekologisk kompensation omsätter årligen flera miljarder på global nivå. Då ekologisk kompensation blir allt vanligare även i Sverige har Sveaskog, Boliden och Enetjärn Natur studerat hur ett svenskt habitatbanksystem för ekologisk kompensation skulle kunna byggas upp.

Pressmeddelande

Läs hela rapporten här