Peter Renkel

Peter Renkel är sedan november 2016 ledamot i styrelsen för Enetjärn Natur. Peter förkroppsligar idén om att entreprenöriellt företagande bygger på genuint engagemang och nyfikenhet. Entreprenörsandan och drivet att skapa nya affärsmöjligheter löper som en röd tråd genom Peters liv. Det tydligaste resultatet av det är Konftel, som han gärna talar om som ett livsprojekt. Där får Peter utlopp både för sin ingenjörsbakgrund, sina tidiga år inom försäljning av IT-produkter och sin internationella erfarenhet, men framför allt sitt ledarskap i rollen som VD. Konftel ingår idag i det stora amerikanska IT-bolaget Avaya och säljer sina produkter, främst konferenstelefoner, i alla världsdelar. För Peter är samtidigt det lokalt förankrade företagandet en verklig hjärtesak, att det ska kunna utvecklas och växa. Inte minst genom nära kontakt med Umeå universitet. I Peters eget fall har det yttrat sig i samarbeten med Designhögskolan och engagemang i Handelshögskolans Business Advisory Board. Peter verkar nu i en handfull företag vid sidan om Konftel. Genom åren har det blivit ett 15-tal styrelseuppdrag.