Karin Björnehall

Som naturvårdskonsult arbetar Karin främst med olika typer av utredningar och naturvärdesinventeringar. Hon har en bred bakgrund som ekolog vid Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen där hon bland annat har arbetat med skydd av skog, nyckelbiotoper, miljöhänsyn och skötsel av naturtyper. Karin är utbildad jägmästare med inriktning mot naturvård vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

E-post: karin@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 61

Karin är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Karin älskar fjällen och susar gärna utför på telemarksskidor vintertid.