Handbok Integrera ett Ekosystemperspektiv i Stålbranschen

Stålföretagens Ekosystemtjänster

Målsättningen är att denna handbok ska ge en god kunskapsgrund och förse branschen med verktyg som är ”hands-on” och som kan integreras i det befintliga miljö- och hållbarhetsarbetet i verksamheten.

Handboken bygger främst på World Resources Institutes (WRI) handböcker ”Corporate Ecosystem Services Review” och ”Weaving ecosystem services into impact assessment” samt övriga vägledande dokument som tagits fram av WRI för ESR-metodiken. Den är tänkt som en första introduktion till företag som vill testa ESR-metodiken och är främst skriven för stålindustrin. Det finns dock flera tydliga gemensamma beröringspunkter med andra branscher vad gäller att arbeta med ekosystemtjänster. Vi ser därför att denna handbok har potential att även inspirera andra branscher och användas av både små och stora företag.

Till handboken medföljer ett frågeformulär och två mallar (excel-filer) samt ett utbildningspaket (en Powerpoint-presentation). Dessa kan laddas ner och användas vid genomförandet av ESR-analyser.

Handboken Integrera ett Ekosystemperspektiv i Stålbranschen är framtagen i samarbete mellan Enetjärn Natur, Jernkontoret, Outokumpu, Albaeco, IVL och Triple Steelix. Projektet delfinansieras av Vinnova inom de Strategiska innovationsprogrammen Metalliska material och STRIM som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
Nedladdningsbara filer