Karin Andersson

Karin är partner och seniorkonsult på Kairos Future. Hon har mer än 20 års erfarenhet av omvärldsbaserat utvecklings- och ledningsarbete inom demokratiskt styrda företag och organisationer, såsom kommuner och regioner, federationer, företagskluster och turistdestinationer. Karin anlitas som strategikonsult och projektledare, föreläsare och moderator inom olika framtidsrelaterade ämnen.

Enetjärn Natur och har samarbetat med Kairos Future och Karin Andersson i uppdrag kring ekologisk kompensation och habitat banking.