Linda Olofsson

Linda är konsult och projektledare vid Enetjärn Natur och arbetar med uppdrag i allt från förstudie- och samrådsfas till färdig MKB i nya infrastruktur- och energiprojekt. Linda har 10 års erfarenhet av arbete med prövning och MKB från Länsstyrelsen och har en magisterexamen i biologi med inriktning ekologi och naturvård från Umeå Universitet.

E-post: linda@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-71 09 75

Linda är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Linda gillar att träna hundar och är hundförare i Hemvärnet.