Business and Biodiversity Sweden studerar restaurering av vattendrag

2017-09-25

Den 21 september arrangerade det nya företagsnätverket Business and Biodiversity Sweden sitt första fältbesök. Några av nätverkets första medlemmar besökte Jämtkrafts restaureringsinsatser i Billstaån, Jämtland. Flera olika restraureringsinsatserlängs Billstaånmöjliggjordes genom ett samarbete mellan Jämtkrafts miljöfond, Naturskyddsföreningen och EU-Life. Genom att riva en gammal damm och bygga flera omlöp har man öppnat upp 2,5 km av vandringsvägar för fisk och andra arter mellan sjöarna Näkten och Storsjön. Åtgärderna har gjorts för att gynna den biologiska mångfalden.

Vid studiebesöket hämtade nätverkets medlemmar inspiration från smarta lösningar i konstruktioner, beundrade de återställda forsarna och fick höra att öring redan börjat vandra upp mot sjön Näkten. Medlemsföretagen tackade Jämtkraft för ett fint och givande studiebesök! Fler studiebesök kommer att arrangeras av och med nätverkets medlemmar.
Nätverket Business and Biodiversity Sweden ska främja ett lönsamt näringsliv utan förluster av biologisk mångfald. Företagen Enact och Enetjärn Natur är värdar för nätverket.