Filippa Giertta

Filippa är anställd som junior konsult hos Enetjärn Natur. Hon arbetar med framtagande av MKB:er, samrådshandlingar och tillståndsansökningar för verksamheter med inverkan på miljön. Hon arbetar brett med markanvändningsfrågor för till exempel vindkraftsprojekt, gruvor och elledningar. Filippa har en kandidat i geografi från Stockholms universitet och en masterutbildning i Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning från Sveriges lantbruksuniversitet i Ultuna. Filippa är nyexaminerad och kommer med färska kunskaper, men har ändå hunnit skaffa sig erfarenheter från både forskning och från myndighetsarbete inom miljöfrågor på lokal och nationell nivå

E-post: filippa@enetjarnnatur.se
Telefon: 08-121 355 91

Filippa är stationerad i Stockholm

Kuriosa
+

Filippa sjunger förstasopran i en damkör och har tävlat i VM i hambo!