Enetjärn Natur tecknar ramavtal med Regeringskansliet

2017-11-09

Enetjärn Natur tecknar ett ramavtal med regeringskansliet. Avtalet avser uppdrag åt departement och i statliga utredningar inom sektorerna biologisk mångfald, ekosystemtjänster och vattenmiljö.

- Vi är mycket glada för ramavtalet. Det understryker Enetjärn Naturs position som en av de viktigaste spelarna inom arbetet med natur och hållbarhet, säger Anders Enetjärn, vd och grundare.
Ramavtalet delas med fyra andra företag och omfattar samtliga departement inom regeringskansliet, statsrådsberedningen och alla utredningar som tillsätts under maximalt en fyraårsperiod.

- Vi har sedan tidigare ett ramavtal med Naturvårdsverket. Nu tar vi ett steg framåt när vi får arbeta närmare politik och lagstiftning, säger Johanna Ersborg, företagets miljöjurist.
Johanna Ersborg har erfarenhet av arbete med statliga utredningar.
- Det ställs oerhört höga krav på kvalitet och erfarenhet i statligt utredningsarbete och det är givetvis både hedrande och glädjande att vi fått förtroendet, säger Johanna Ersborg.

Enetjärn Natur arbetar brett med frågor inom natur och miljö och ger till exempel utbildningar över hela landet, skriver rapporter och författar miljökonsekvensbeskrivningar åt både företag och myndigheter.
Företaget har medverkat vid ett stort antal större miljöingrepp, till exempel inför gruvbrytning och anläggande av vindkraftsparker. Bland kunderna finns både bolag och myndigheter som Boliden AB, LKAB, Vattenfall, Trafikverket och Svenska Kraftnät.
Enetjärn Natur har också startat företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.
- Ramavtalet med regeringskansliet förstärker vår position som en viktig länk mellan det offentliga och näringslivet, säger Anders Enetjärn.

Enetjärn Natur har 35 anställda i Umeå, Malmö och Stockholm men bedriver verksamhet över hela Sverige.
- Vi har oerhört hög kompetens i företaget och har genom målmedvetna och riktade anställningar förberett oss för avtal som detta, säger Anders Enetjärn.
- Ramavtalet är för Enetjärn Natur ett stort steg i målsättningen att ta ännu större plats i de stora diskussionerna inom begreppet hållbar markanvändning, säger Anders Enetjärn.

 

Pressmeddelande