Ekologisk efterbehandling i täkter och gruvor

2018-04-26

Nyligen höll våra konsulter Åsa Granberg och Sara Carlsén ett uppskattat webbinarium om ekologisk efterbehandling i täkter och gruvor.

Deltagarna var handläggare inom Miljösamverkan Sverige – ett samverkansorgan kring bland annat tillsynsvägledning och tillsyn för Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Myndigheterna inom Miljösamverkan Sverige arbetar alla på något sätt med frågor som rör efterbehandling av täkter och gruvor. Med lämpliga metoder har dessa områden stor potential att bidra till biologisk mångfald, men det finns utmaningar.

– Det är knepigt, men det finns goda exempel och många verktyg som man som handläggare kan jobba med, till exempel hur man skriver villkor och kommunicerar med verksamhetsutövare, menar Åsa, som ser en vilja hos både handläggare och verksamhetsutövare att arbeta med de här frågorna.

Vill du veta mer?
Vill du också lära dig mer om hur man kan arbeta med ekologisk efterbehandling och biologisk mångfald i gruvor och täkter? Ta kontakt med Åsa Granberg eller Sara Carlsén. Åsa har en doktorsexamen i ekologi och har utvecklat metoder för och arbetat med ekologisk kompensation under många år och Sara har stor erfarenhet av att arbeta med dessa frågor inom gruvindustrin i Storbritannien.