Enetjärn Natur tecknar sjuårigt avtal med italienska Falck Renewables

2018-04-26

Italienska Falck Renewables äger, utvecklar och driver Åliden Vind AB och Brattmyrliden Vind AB som planerar vindkraftsparker i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Som första svenska leverantör kopplad till projekten har vi på Enetjärn Natur tecknat ett avtal för kontrollprogram av kungsörn och smålom i området.

Inför Falck Renewables tillståndsansökan har vi på Enetjärn Natur tidigare inventerat smålom och utformat lämpliga hänsynsåtgärder i projektområdena, och nu får vi förtroendet att fortsätta övervaka lommarnas häckningsplatser under flera år framöver.

Avtalet sträcker sig över de kommande sju åren, och innebär ett långsiktigt samarbete där våra experter analyserar om och i så fall hur vindkraftverken påverkar de skyddsvärda och rödlistade fågelarterna.

– Vi ser fram emot det här samarbetet! Avtalet visar också att förtroendet för Enetjärn Natur växer även internationellt, vilket gläder mig, berättar Åsa Abel, affärsområdeschef på Enetjärn Natur.

Första steget i avtalet är fältundersökningar som lägger grunden för ett bra kontrollprogram för den fortsatta verksamheten. Projektledare är Antoine Bos som redan idag ansvarar för flera mångåriga kontrollprogram gällande fåglar och vindkraft och som har många års erfarenhet av både kungsörn- och smålomsinventering.

Falck Renewables Wind S.p.A utvecklar, äger och driver vindkraftsprojekt i Europa, hittills med stort fokus på Storbritannien, Italien, Spanien och Frankrike.