Enetjärn Natur med på Flora- och faunakonferensen

2018-05-02

Enetjärn Natur har genom två av våra medarbetare - Anna Hassel och Sofia Lundman - deltagit på årets Flora- och faunavårdskonferens, i år med temat Ett rikare odlingslandskap. Konferensen innebar många intressanta föredrag och möten med både kända och nya ansikten.

- Det viktigaste budskapet som jag tar med mig hem är att det hela hänger på att vi måste upprätthålla och även återskapa odlingsmarker, och inte enbart fokusera på att bevara det vi har i dagsläget, berättar Anna Hassel. 
Sofia Lundman instämmer, och fortsätter
- Vi tar med oss nya kunskaper och inspiration inför kommande arbete och hoppas kunna sprida den till våra kunder.