Grön infrastruktur i urbana miljöer – ny rapport från Nordiska ministerrådet

2018-05-04

Nu publicerar Nordiska ministerrådet rapporten Grön infrastruktur i urbana miljöer: naturkapitalet som plattform för klimatanpassning och social samvaro. på sin webbplats. I rapporten, som vi tagit fram tillsammans med norska Biofokus och danska Habitats, kan du ta del av fyra koncept för att gynna och stärka grön infrastruktur vid stadsplanering.

Visst vet du att du också kan ta del av alla fyra koncept i korthet i de handböcker som vi tagit fram?

Att gynna biologisk mångfald i stadens grönområden
Att skapa helt nya naturmiljöer
Att tillåta naturlig utveckling av grönområden
Att planera grön infrastruktur i olika skalor

Vill du veta mer om hur ni kan arbeta med grön infrastruktur?
Kontakta vår naturvårdsexpert Ursula Zinko om du vill veta mer om hur din kommun eller ditt företag kan arbeta med grön infrastruktur i stadsmiljöer.