Webseminarium om ekologisk kompensation

2018-05-16

Idag har vår naturvårdskonsult Ida Pettersson och vår miljöjurist Johanna Ersborg hållit i ett webseminarium om lagstiftningen kring ekologisk kompensation. Seminariet anordnades av kommunförbundet Skåne och Regions Skåne, och genomfördes inför kommunförbundet Skånes nätverksträff om ekologisk kompensation och ekosystemtjänster i kommunal planering som kommer att hållas den 17:e maj.

Under seminariet berättade Ida och Johanna bland annat om vilken motivation för tillämpning av ekologiska kompensation som finns i miljöbalken och plan- och bygglagen, i vilka situationer krav på kompensation kan ställas enligt gällande lagstiftning, när det är motiverat med kompensation och hur det är möjligt att arbeta med kompensation i kommunala planeringsprocesser.