Teresa Jonsson

Teresa är naturvårdskonsult på Enetjärn Natur. Hon är Jägmästare med inriktning biologi, och har tidigare jobbat tio år som skogskonsulent, främst med formellt skydd och förvaltning av skogar med höga naturvärden. Teresa har även jobbat med en fördjupande inventering av nyckelbiotoper, med fokus på signalarter och biologiskt värdefulla strukturer i skogen.

Teresa har erfarenhet från att bedöma hur skadliga åtgärder påverkar naturvärden i skog och hur naturvärdena kan utvecklas positivt.

Med sin skogliga bakgrund har Teresa insikt i skogsbruksfrågor, och kan hjälpa till att hitta en god balans mellan produktion och naturvård.


E-post: teresa@enetjarnnatur.se
Telefon:?070-935 37 91

Teresa är stationerad i Stockholm.

Kuriosa
+

Teresa umgås gärna över ett parti brädspel, gärna något välbalanserat strategispel där utgången är oviss ända till slutet.