Teresa Jonsson

Teresa är naturvårdskonsult på Enetjärn Natur. Hon utbildad jägmästare med inriktning biologi och har under 10 år arbetat som skogskonsulent, främst med formellt skydd och förvaltning av skogar med höga naturvärden.

Teresa har även jobbat med en fördjupande inventering av nyckelbiotoper, med fokus på signalarter och biologiskt värdefulla strukturer i skogen. Dessutom har Teresa erfarenhet av att bedöma hur skadliga åtgärder påverkar naturvärden i skog och hur aktiva åtgärder kan stärka och utveckla naturvärden positivt.

Med utgångspunkt i sina insikter i skogsbruksfrågor hjälper Teresa gärna våra kunder att hitta en god balans mellan produktion och naturvård.


Telefon: 070-935 37 91

Teresa är stationerad i Stockholm.

Kuriosa
+

Teresa umgås gärna över ett parti brädspel, gärna något välbalanserat strategispel där utgången är oviss ända till slutet.