Malin Löfgren

Malin är ekolog och naturvårdskonsult vid Enetjärn Natur. Hon har närmare 10 års erfarenhet som kommunekolog i Haninge där hon arbetat med bland annat naturinventeringar, naturvårdsskötsel, naturskydd, naturinformation och naturguidningar. Hon har även en mångårig erfarenhet av strategiskt naturvårdsarbete inom kommunal förvaltning och fysisk planering.
Malin har en magisterexamen i biologi med inriktning ekologi och naturvård. Hon är även ornitolog och auktoriserad naturguide.

E-post: malin@enetjarnnatur.se
Telefon: 090-206 03 77

Malin är stationerad i Stockholm.

Kuriosa
+

Malin är en entusiastisk fågelskådare men när hon inte skådar fågel, letar fjärilar eller står med näsan i någon mossa, är det löpträning som gäller. Malin har sprungit tre Stockholm Marathon, det senaste 2018.
EndFragment