Tove Hägglund - Affärsområdeschef

Tove är konsult och projektledare vid Enetjärn Natur och arbetar främst med uppdrag i förstudie- och MKB-fas för nya infrastruktur- och energiprojekt. Tove arbetar även med restaurering av olika naturmiljöer, frågor kring ekologisk kompensation och naturinformation. Tove har kandidatexamen i geovetenskap/naturgeografi och magisterexamen i miljö- och hälsoskydd från Umeå universitet. Hon har även en folkhögskoleexamen i friluftspedagogik.

Telefon: 090-71 09 70

Tove är stationerad i Umeå.

Kuriosa
+

Tove gillar balansutmaningar och kan t.ex. cykla enhjuling.